Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 10:31

Pomoć u kući starijim osobama

Od lipnja 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa D. Miholjac u okviru usluga pomoć u kući provodi sljedeće aktivnosti: - obavljanje kućnih poslova u kući korisnika (nabava namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština) - održavanje osobne higijene u kući korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) - uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika (cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtjevaju specifična stručna znanja) Programom se skrbi o starijih osobama, prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da: osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u…
Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" provodi se na području Donjeg Miholjca od lipnja 2007. godine kao Program Vlade Republike Hrvatske za čiju provedbu je u početku bilo nadležno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a danas spada pod nadležnost Ministarstva socijalne politike i mladih. Program je u svibnju 2008.godine proširen na općine Viljevo, Podravska Moslavnina, Marijanci i Magadenovac. Usluge koje su prema ovom Programu dostupne, pružaju se starijim građanima besplatno, a usmjerene su na šest glavnih područja: dostava namirnica, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška, posredovanje u ostvarivanju prava te organiziranje sadržaja i aktivnosti u dnevnom boravku. Usluge su prilagođene uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebi za pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti. Prednost koju nudi ovaj Program je pružanje mogućnosti starijim osobama za što dužim ostankom u vlastitom domu i njegova prilagođenost potrebama korisnika. Tim Programa sastoji se od: voditeljice programa, 8 gerontodomaćica, medicinske sestre i 2 pomoćna radnika te domaćice i spremačice dnevnog boravka. Članovi tima pomoći u kući svakodnevno obilaze korisnike te im pružaju usluge. U dnevnom boravku korisnicima se pružaju razni sadržaji i aktivnosti u kojima oni mogu sudjelovati te na taj način…