Četvrtak, 24 Svi 2012 08:49

Pravna osnova

Kao udruga građana djelujemo više od pedeset godina sa osnovnim načelima djelovanja koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konvencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Obavljamo poslove prema Zakonu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu našeg Društva. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u NN 71/2010. Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u NN 56/2016. Statut Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac donijela je Skupština GDCK Donji Miholjac na sjednici održanoj 17.09.2015. Strategija 2020