Četvrtak, 11 Travanj 2019 07:28

Zbirke evidencija osobnih podataka

Voditelj obrade GDCK Donji Miholjac vodi evidencije o aktivnostima obrade (Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 Evidencija o zaposlenicima Evidencija autorskih honorara i ugovora o djelu Evidencija odrađenih sati rada za opće dobro Evidencija radnog vremena zaposlenika Evidencija putnih naloga Evidencija prijevoznih troškova i naknada za vožnju Evidencija zaposlenika na stručnom osposobljavanju Evidencija podnositelja zahtjeva temeljem ZPPI Evidencija osposobljenosti radnika za zaštitu od požara Evidencija osposobljenosti radnika za rad na siguran način Evidencija polaznika tečajeva prve pomoći Evidencija dobrovoljnih darivatelja krvi Evidencija korisnika socijalne usluge Pomoć u kući Evidencija korisnika materijalne pomoći Evidencija korisnika ortopedskih pomagala Evidencija o članovima GDCK i članovima tijela GDCK Evidencija volontera Evidencija o članovima IT i Kriznog stožera Evidencija Službe traženja
Utorak, 09 Travanj 2019 14:48

Planovi rada i financijski planovi

Plan rada i financijski plan 2019. Plan akcija DDK 2019.g. Plan rada i financijski plan za 2018.g. Plan akcija DDK 2018.g. Plan rada 2017.g. Plan akcija DDK 2017.g.
Četvrtak, 12 Siječanj 2017 12:15

Izvori financiranja

Ugovor o pružanju socijalnih usluga 2019-2021 Ugovor o sufinanciranju socijalnih usluga i programa- Grad Donji Miholjac Ugovor o sufinanciranju socijalnih usluga - Općina Magadenovac  
  Odbor Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, na sjednici održanoj dana 27.09.2016. g. pod točkom 2. dnevnog reda, u postupku odlučivanja temeljem objavljenog javnog natječaja za ravnatelja Društva, a sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statuta Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, donio je jednoglasnu Odluku da se za ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac predloži Petriševac Ivan iz Donjeg Miholjca. Za imenovanje predloženog kandidata traži se suglasnost od Glavnog Odbora Hrvatskog Crvenog križa. Obrazloženje Natječaj za ravnatelja GDCK Donji Miholjac objavljen je u Narodnim Novinama broj 82 od 14.09.2016.g. Na natječaj su pristigle dvije pravovremene i potpune prijave kandidata, i to Petriševac Ivana iz Donjeg Miholjca i Čošić Nenada iz Donjeg Miholjca. Odbor GDCK Donji Miholjac, zasjedajući u punom sastavu, na temelju priložene dokumentacije i Prijedloga plana razvoja GDCK Donji Miholjac prijavljenih kandidata, jednoglasno odlučio da je kao kandidat za ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za mandatno razdoblje 01.01.2017.-31.12.2020. godine utvrđen dosadašnji ravnatelj Ivan Petriševac.